Veiklos sritys

Lietuvos epilepsija sergančiųjų sąjungos „EPILĖ“ veiklos sritys:

  • teikti konsultacines paslaugas savo nariams ir kitoms organizacijoms;
  • teikti informacinę pagalbą sergantiems epilepsija, jų artimiesiems;
  • rengti mokymus, kursus, konferencijas, seminarus bei užsiimti leidyba;
  • rengti susitikimus su valdžios, Lietuvos Respublikos ir tarptautinių nevyriausybinių organizacijų atstovais;
  • užsiimti švietėjiška, visuomenine ir kultūrine veikla;
  • Visuotinio Sąjungos narių susirinkimo sprendimu remti Sąjungos narius;
  • Tikslams siekti Sąjunga gali verstis įvairių rūšių savanoriška ir neatlygintina veikla.