Tikslai

Lietuvos epilepsija sergančiųjų sąjungos „EPILĖ“ tikslai:

  1. Atstovauti Sąjungos narių interesus ir teikti jiems reikalingą informacinę pagalbą.
  2. Telkti epilepsija sergančiuosius ir kitus asmenis, suinteresuotus rūpintis sergančiųjų epilepsija poreikiais, jų gyvenimo kokybe ir integracija į visuomenę.
  3. Identifikuoti Sąjungos narių teisėtus poreikius bei lūkesčius ir spręsti jų patenkinimo klausimus.
  4. Koordinuoti narių veiklą, bendradarbiauti ir palaikyti ryšį su organizacijomis, įgaliotomis spręsti visuomenės sveikatos klausimus.
  5. Siekti, kad visuomenė būtų plačiai ir reguliariai informuojama apie sergančiųjų epilepsiją geriausias gydymo galimybes.
  6. Teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms pasiūlymus dėl sergančiųjų epilepsija privalomų medicinos paslaugų prieinamumo, jų kokybės gerinimo.
  7. Dalyvauti sergančiųjų epilepsija ir sveikatos apsaugos tarptautinių organizacijų veikloje.
  8. Teisės aktų nustatyta tvarka gauti labdarą ir teikti paramą.