PRANEŠIMAS Apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą

Lietuvos epilepsija sergančiųjų sąjunga „Epilė“ (toliau – LESS „Epilė“) rengia visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks 2019 m. sausio 14 d. 14 – 15 val. VUL Santaros klinikų (Santariškių g. 2, Vilnius) Neurologijos skyriuje, 5-ame aukšte, 543 auditorijoje.

Planuojama darbotvarkė:
LESS „Epilė“ prezidento rinkimas, laikantis LR Asociacijų įstatyme ir LESS „Epilė“ įstatuose nustatytų reikalavimų;
Valdybos narių rinkimai;
Kiti klausimai.

Kviečiame LESS “Epilė“ narius ir jų artimuosius atvykti į susirinkimą.
Būtina išankstinė registracija iki 2019 m. sausio 10 d. el.paštu epilevilnius@gmail.com
Registruojantis prašome nurodyti atvyksiančio asmens Vardą, Pavardę.