Užsienio reikalų ministerijoje paminėta Tarptautinė asmenų su negalia diena

Gruodžio 1 dieną Užsienio reikalų ministerijoje Tarptautinei asmenų su negalia dienai paminėti surengta diskusija ir atidaryta bendra Lietuvos neįgaliųjų forumo ir Švedijos ambasados Lietuvoje paroda „AccessAbility“. Renginio metu buvo diskutuojama apie Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos ir Darnaus vystymosi tikslų sąsajas ir principo „nė vieno nepalikti nuošalyje“ įgyvendinimą.

Susirinkusius svečius video būdu pasveikinęs užsienio reikalų ministras L. Linkevičius pabrėžė, kad, Pasaulio banko duomenimis, net 15 procentų, arba vienas milijardas pasaulio gyventojų, turi negalią. Šie asmenys visame pasaulyje vis dar susiduria su daugybe kliūčių, trukdančių aktyviam ir nepriklausomam dalyvavimui visuomenėje.

Nors Lietuva turi atlikti dar nemažai namų darbų asmenų su negalia integracijos srityje, aktyviai mokomės iš tarptautinės bendruomenės ir bendradarbiaujame su tarptautiniais ekspertais“, –sveikindamas diskusijos dalyvius taip patpažymėjo užsienio reikalų viceministras N. Germanas.

Švedijos ambasadorė Lietuvoje M. Ch. Lundqvist pristatė parodą „AccessAbility“, kurioje vaizduojami 28 žmonių su negalia iš Lietuvos ir Švedijos portretai bei istorijos. Jais siekiama atkreipti dėmesį į aplinkos prieinamumą, užtikrinantį vieną iš esminių žmogaus teisių – būti laisvam, nepriklausomam, aktyviam savo paties gyvenimo šeimininkui bei bendruomenės nariui.

Renginyje taip pat dalyvavo Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo viceministrės Vilma Augienė ir Eglė Radišauskienė, LR Seimo narė Raminta Popovienė, Neįgaliųjų teisių komiteto narys prof. Jonas Ruškus, kandidatuojantis į Komitetą antrajai kadencijai, Europos neįgaliųjų forumo darnaus vystymosi tikslų koordinatorė dr. Mariona Steff, Lietuvos neįgaliųjų forumo prezidentė Dovilė Juodkaitė ir Aplinkos ministerijos darnaus vystymosi tikslų ataskaitos koordinatorius Deividas Čėsnas bei diskusijos vedėja VU docentė Vygantė Milašiūtė. Renginio dalyviai aptarė gerąsias tarptautines praktikas įtraukiant asmenų su negalia teisių aspektą į politikos ir programų formavimą bei Lietuvos siekius asmenų su negalia apsaugos srityje.

2006 metais priimta Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija siekiama užtikrinti pilnavertį ir lygiateisį asmenų su negalia dalyvavimą visuomenėje. 2015-2030 metų  JT valstybės narių priimtoje Darnaus vystymosi darbotvarkėje pripažįstama, kad visų formų skurdo panaikinimas yra didžiausias pasaulinis iššūkis ir būtina darnaus vystymosi sąlyga.

Lietuva 2022-2024 metų laikotarpiui kandidatuoja į JT Žmogaus teisių tarybą – tarpvyriausybinį JT organą, atsakingą už žmogaus teisių apsaugos užtikrinimą visame pasaulyje.


Informacijos šaltinis www.urm.lt