LESS „EPILĖ“ dalyvavo Neįgaliųjų reikalų departamento sudarytoje darbo grupėje, 2015 m. liepos 30 d.

Pirmasis darbo grupės posėdis įvyko 2015 m. liepos 30 d.  Buvo aptartos pagrindinės epilepsija sergančių asmenų problemos, šiems žmonėms reikalingos paslaugos, jų teikimo būdai, galimi paslaugų teikėjai. Artimiausiu metu sudaryta darbo grupė parengs pirminį specializuotos socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo modelio epilepsija sergantiesiems variantą.